Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal

1. Principii

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile in vigoare.
 2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri bine determinate, explicite si legitime, in vederea respectarii legislatiei rutiere in vigoare, in principal, si pentru realizarea scopului obiectului de activitate al societatii.
 3. Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.
 4. Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare .
 5. Se vor lua măsurile necesare (ştergerea sau rectificarea lor)cu privire la datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului in care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate.
 6. Se vor lua măsurile tehnice si organizatoricec (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, sau accesului neautorizat.
 7. Datele personale sunt prelucrate cu acordul clientului, acesta nefiind conditionat pentru a beneficia de serviciile prestate de obilgatia de a prezenta in copie documentele ce contin date cu caracter personal.

2. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate, utilizate, prelucrate si furnizate numai pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate respectiv solutionarea reclamatiilor si sesizarilor depuse, informatii solicitate de organe abilitate ale statului si la solutionarea cererilor legate de asigurari.

3. Securitatea datelor personale

Pentru protejarea datelor personale de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora si de accesul unor persoane neautorizate, se vor utiliza masuri de securitate tehnice si organizatorice. Datele personale depuse de catre utilizatori, vor fi folosite numai in scopul declarat al acestei politici, informatiile si datele existente vor fi folosite numai in scopul declarat al acestei politici.

Nu se vor vinde, oferi sau schimba cu alte organizatii adrese de email obtinute si nu se vor divulga adrese de email altor persoane.

4. Acoperirea cerintelor minime de securitate

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre operator, se vor executa copii de siguranta, iar acestea vor fi stocate in fisete securizate. Accesul la copiile de sigurata va fi monitorizat. Calculatoarele si alte terminale de acces, ce vor cuprinde bazele de date cu caracter personal se afla in incaperi care se incuie. Utilizatorii de date cu caracter personal sunt instruiti asupra importantei mentinerii confidentialitatii acestora, precum si cu privire la riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal impotriva virusilor informatici se vor lua urmatoarele masuri:

 1. Desemnarea persoanelor care pot utiliza sau accesa datele cu caracter personal.
 2. Interzicerea accesului sau folosirii datelor personale de catre alte persoane anume decat utilizatorii desemnati.
 3. Informarea utilizatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici si interzicerea folosirii programelor externe.
 4. Implementarea si actualizarea permanenta a unor sisteme automate antivirus si de securitate a sistemelor informatice.
 5. Tiparirea datelor cu caracter personal se va realiza numai de catre utilizatori si numai in scopul precizat de prezentul regulament.
 6. Accesul la sisteme informatice este monitorizat in functie de fiecare utilizator in parte si protejate impotriva copierii.

Realizare site web: HASS Web Design